شروع کردن ایران پرونده ایرانی دستگاه

شروع کردن: ایران پرونده ایرانی دستگاه ایرانیان قوه قضاییه مراجع قضایی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه ۹۶ نیز کیفرخواست صادر شده است است.

صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد ، دادستان تهران

دادستان تهران: صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه ۹۶ نیز کیفرخواست صادر شده است است.

به گزارش ایسنا، سومین نشست دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با مدیران مسؤول رسانه ها در امسال با حضور بیست نفر از مدیران پایگاه های خبری و به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.

صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سخنانی در این نشست، آشنایی مطبوعات با ظرفیت های قوه قضاییه را مهم دانست و گفت: اگر این ظرفیت ها جهت مطبوعات روشن گردد شاید فضای همکاری دو سویه با دستگاه قضایی زیاد شود.

وی ظرفیت های موجود در قوه قضاییه که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است را چراغ راهی در مسیر فعالیت مطبوعات بیان کرد و با اشاره به مصادیقی از این ظرفیت ها، اظهار کرد: دستگاه قضایی مرجع پیگیری به تظلمات و تعدیات در کشور است و یکی از شاخصه های مهم قوه قضاییه این است که مرجع تظلم خواهی مردم نسبت به همه امور هست، بنابراین آغازی جهت تحقق عدالت و ایمنی بخشی به شکایات مردم از دستگاه ها و افراد است و با وجود این که دستگاه های دیگر از جمله هیات های پیگیری به تخلفات، شرکت تعزیرات حکومتی و اتحادیه های صنفی نیز ممکن است اختیارات مشابهی را داشته باشند، ولی اختیارات قوه قضاییه در این زمینه می تواند در عنوان اختلافات دستگاه ها و افراد حرف آخر را بزند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه ۹۶ نیز کیفرخواست صادر شده است است.

جعفری دولت آبادی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان ظرفیت دیگر مورد اشاره قرار داد و افزود: خبرگان قانون اساسی این عنوان را در زمره وظایف دستگاه قضایی آینده نگری کرده هست، و در این زمینه یک لایحه قانونی چالشی با پیچ و خم های زیاد تصویب شد که به واسطه آن شورای پیشگیری از وقوع جرم آینده نگری گردیده است.

وی پیشگیری از وقوع جرم را ظرفیت مغفول کشور دانست و گفت: دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه زیاد استفاده کنند تا کشور کمتر دچار فساد و پرسشها مرتبط با ارتکاب جرم گردد، این ظرفیت مهمی است که در دنیا به خصوص در حوزه بهداشت به آن عمل شده است و موفقیت آمیز هم بوده است ولی در کشور عزیزمان ایران هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان سومین و چهارمین ظرفیت، مطالبه گری و احیای حقوق عامه را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی به خصوص دادستانی کل، دادستان ها و سیستم های نظارتی مثل شرکت بازرسی کل کشور به علت وظایف خود حق مطالبه گری دارند که این نقش ممکن است در دستگاه ها و مدیران از زیرمجموعه خود به صورتی کمرنگ وجود داشته باشد ولی دستگاه قضایی قدرت و ظرفیت مطالبه گری در همه امور کشور دارد و این همان امری است که قانون اساسی به عنوان احیای حقوق عامه از آن یاد کرده است.

صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد ، دادستان تهران

وی مطالبه گری و احیای حقوق عامه را دو ظرفیت مهم و موثر قوه قضاییه دانست و افزود: مطبوعات می توانند به این مباحث نگاه تازه داشته باشند.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از متهم کردن دستگاه قضایی به انسداد آزادی بیان و مطبوعات، استناد بعضی در این زمینه به قانون اساسی را ناموجه دانست و گفت: بعضی نقش قوه قضاییه را به عنوان یک نهاد منفی مطرح می کنند در حالی که خبرگان قانون اساسی هرگز این گونه فکر نمی کردند و قوه قضاییه را مرجع پیگیری تظلمات، حمایت از آزادی های مشروع و گسترش عدل مطرح کرده اند که توصیه ظریف و مهمی است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه ۹۶ نیز کیفرخواست صادر شده است است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است در اجرای بخشی از وظایف قوه قضاییه رویکرد سلبی و یا مسدود سازی رخ دهد ولی اگر علت این برخوردها واقعی باشد، به نوعی حمایت از آزادی های واقعی مردم خواهد بود؛ و این در حالی است که بعد از چهل سال با نگاه به عملکرد بعضی مطبوعات و سایت ها مشاهده می شود که در این حوزه ها به قوه قضاییه جفا می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به امکان ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانون به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های مهم قوه قضاییه که از سوی دیوان عدالت اداری اجرایی می شود، افزود: دستگاه قضایی این ظرفیت را دارد که بتواند بخشنامه های خلاف قانون را ابطال کند، به عنوان مثال دستگاه اجرایی و یا نیروی انتظامی بخشنامه ای را صادر می کند ولی در یک پروسه قانونی ابطال می شود و این گونه اختیارات ظرفیت هایی است که باید رسانه ها به آن توجه کنند و به مردم اطلاع دهند که می توانند با استناد به آن از حقوقشان دفاع کنند.

صدور۶۷ فقره محکومیت در پرونده خیابان پاسداران/ جهت ۱۲۶ متهم حوادث دی ماه کیفرخواست صادر شد ، دادستان تهران

جعفری دولت آبادی حمایت از تصمیمات سایر دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و حتی اتحادیه های صنفی را به عنوان ظرفیت دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قوه قضاییه، پلیس و دستگاه های امنیتی از جمله نهادهایی هستند که می توانند حمایت هایی از دستگاه ها انجام دهند. به عنوان مثال کمیسیون ماده صد شهرداری جهت تخریب ساختمان ها به پلیس و قوه قضاییه متوسل می شود در حالی که جز وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست ولی این امر همان ظرفیتی است که کمتر به آن توجه می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: اقداماتی در اتحادیه ها، شرکت تعزیرات و سایر نهادهای اجرایی انجام می شود که از جمله می توان به کارها حمایتی، دستگاه قضایی در مسئله ارز اشاره کرد.

وی با بیان این که حمایت دستگاه قضایی از افراد و دستگاه ها ظرفیتی است که امروزه در حمایت از امنیت سرمایه گذاری زیاد جلوه گر می شود، خاطرنشان کرد: در حوزه سلبی تعطیل کردن فعالیت مراکز تولید محصولات مضر به سلامت افراد و یا مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی قابل توجه است به طوری که اگر کارخانه ای کالایی ضد سلامت تولید کند دادستانی آن را پلمپ می کند و در واقع نقش سلبی قوه قضاییه در این حوزه ها کاملا می تواند جهت مردم ملموس باشد.

جعفری دولت آبادی با بیان این که اتحادیه های صنفی در حوزه نظارت وظیفه ذاتی دارند، به تجربه موفق دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در برخورد با تولید و عرضه پوشاک مبتذل اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته اتحادیه ها در حوزه پوشاک و نظارت بر تولید البسه مبتذل بسیج شدند و آن ها هم خواستار حمایت دادستانی بودند و با همکاری اتحادیه های مربوطه بعضی مراکز تولیدی پلمپ شدند و تأثیرات خوبی هم داشت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان ظرفیت دیگر قوه قضاییه مهار جرم را مورد توجه قرار داد و افزود: پیگیری به جرایم وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و اگر امروز آمار جرایم کم یا زیاد می شود مرتبط با وظیفه قوه قضاییه در کنترل جرم می باشد.

وی با یادآوری کارها دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه بهداشت، آب، تغذیه و شیرینی فروشی ها و تاخیر پروازها، به درخواست اخیر شرکت تعزیرات جهت ایجاد گشت های یکسان با دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و این عنوان را نشات گرفته از ظرفیت حمایتی دادستانی و مراجع قضایی دانست.

جعفری دولت آبادی از مدیران رسانه ها خواست به اختلافات دامن نزنند؛ آیا که اکنون فضای کشور به صورتی است که نیازمند همکاری و همدلی زیاد است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که رسانه ها از انتشار اخباری که از صحت آن اطلاع ندارند خودداری کنند، به ادعای انتشار یافته در یکی از رسانه ها مبنی بر بلاتکلیفی پرونده امیرمنصور آریا پاسخ داد و با بی مبنا خواندن آن اعلام کرد: یکی از کارها مهم دادستانی و قوه قضاییه، پیگیری به پرونده امیرمنصور آریا بوده هست، در این پرونده ۶۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک ها رد مال شده است و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال پیگیری است.

وی با اشاره به این که رسانه ها در بازتاب اخبار به گونه ای عمل نکنند که جلوه گر ناکارآمدی نظام باشد، گفت: به عنوان مثال فردی به عنوان جامعه شناس، آماری از پرسشها کشور را کنار هم قرار داده که مرور آن، موجب نگرانی و ناامیدی مردم به خاص جوانان می شود و این گونه سیاه نمایی ها به نفع جامعه نیست.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان نظام، مبنی بر این که به ناامیدی دامن زده نشود، ادامه داد: در کشور مشکلاتی وجود دارد ولی نباید با سیاه نمایی این پرسشها را بزرگ جلوه داد. به علاوه یک جامعه شناس مسؤول اعلام آمار آسیب ها و پرسشها کشور محسوب نمی شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در این زمینه آمار اعتیاد در کشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در رابطه با آمار اعتیاد هر نهادی رقمی را اعلام می کند. بنابراین انتشار آمارها و اخبار بی مبنا وجاهت ندارد؛ آیا که همه کشورها با پرسشها ناشی از آسیب های اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.

وی با تاکید بر این که عملکرد خروجی رسانه ها نباید متضمن سیاه نمایی و ناامید کردن مردم باشد، توجه به توصیه های قرآنی را مهم خواند و گفت: در برابر دشمن ثابت قدم باشیم؛ چراکه پرسشها کشور از لحاظ تحریم ها و مسایل تازه رو به تزاید خواهد بود. بعد نهراسیم و به فرمایش مقام معظم رهبری گوش جان فرا دهیم که اگر در مسیر اسلام حرکت کنیم آسیبی به ما نمی رسد؛ همان طور که در جنگ بدر خداوند به مسلمانان در برابر لشکر انبوه مشرکین و کفار وعده پیروزی داد و این وعده نیز محقق شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: دستگاه قضایی وظایفش را با قدرت انجام می دهد و از رسانه ها انتظار داریم به واقعیت ها توجه کنند و جهت انتشار اخبار قضایی از مرجع مربوطه عنوان را پیگیری نمایند و از نشر خبر کذب بپرهیزند.

جعفری دولت آبادی در ادامه به کارها دستگاه قضایی در بعضی پرونده های مهم اشاره کرد و گفت: در پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج ۱۵۶ میلیارد تومان اموال موسسه که بعد از معرفی هیئت تصفیه تازه به فروش رفته و سپرده یک میلیون نفر (۹۸/۵درصد) از سپرده گذاران پرداخت شده است و بدهی ۱/۵درصد سپرده گذاران باقی مانده که ۵ هزار میلیارد تومان طلب دارند.

وی اعلام کرد: کلیه اموال این تعاونی اعتبار شناسایی شده است و تلاش بر آن است که حمایت قضایی، کلیه شرکت ها و کارخانه ها به فعالیت خود ادامه دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است است.

دکتر جعفری دولت آبادی در مورد موسسات اعتباری تصریح کرد: مسؤولان ۱۲ موسسه تحت تعقیب قرار گرفته اند و چهارده متهم در بازداشت بسر می برند و جهت همه تعاونی ها هیئت تصفیه تعیین شده است در حالی که این امر جز وظایف و کارهای قوه قضاییه نبود و پرسشها سایر دستگاه ها به علت عدم نظارت به دستگاه قضایی سرریز شده است و قوه قضاییه باید پاسخگوی کارها دیگران هم باشد.

وی افزود: دستگاه قضایی در بخش موسسات کارها زیادی انجام داده ولی گستردگی این موسسات و میزان وجوه سپرده گذاران بر حجم پرسشها افزوده است.

صدور ۱۳ فقره کیفرخواست در پرونده های ارزی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها قابل توجه دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در مبارزه با متهمان ارز را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: در حوزه ارز ۶۰ پرونده تشکیل شده، ۱۸۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته اید، ۲۴۰۰ حساب و ۷۰ میلیارد تومان از وجوه متهمان توقیف گردیده و جهت سیزده نفر کیفرخواست صادر شده است است.

دکتر جعفری دولت آبادی در بیان آخرین اوضاع پرونده اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت، خاطرنشان کرد: در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است است.

اقدامات دادسرا در پرونده های مهم مالی

وی اظهار داشت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دویست جلد رسیده است که در آن ۶۰ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، ۵ نفر بازداشت شده است اند، ۱۶۵ میلیاد تومان به وسیله ۲ متهم رد مال شده است و جهت یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: در پرونده گارانتی نامه های بانک سپه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته هست. سال گذشته این عنوان ساعت ۱۲ شب طی تماس تلفنی به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهی به دستگیری متهم تا بامداد روز بعد گردید و هم چنین کارها مهمی در این زمینه انجام گرفته هست. و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می برد.

وی افزود: محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام است و ۹۱ میلیون دلار در این پرونده مطرح است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده ی صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان ۸۴ شاکی دارد که کیفرخواست آن نیز صادر شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که در پرونده های قاچاق کالا ۴۶ فقره کیفرخواست صادر شده است و ۷۱ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، یادآور شد: در سال ۹۶، در مورد ۱۱۸ متهم جرایم اقتصادی حکم صادر شده است و در مجموع به ۱۰۴ سال حبس محکوم شده است اند. هم چنین از این تعداد محکوم علیه، ۳۱ میلیارد تومان جزای نقدی وصول و ۸ میلیاد تومان رد مال انجام شده است است.

جعفری دولت آبادی در مورد کارها صورت گرفته در حوزه زمین ذلت اعلام کرد: در این زمینه ۱۸۰۰ پرونده تشکیل و ۴۰ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و از ۱۴۱ هکتار اراضی دولتی برطرف تصرف شده است است.

صدور ۶۷ فقره حکم محکومیت در مورد متهمان آشوب های خیابان پاسداران

وی با اشاره به آخرین اوضاع پرونده اغتشاشات دی و اسفندماه سال ۹۶ اعلام کرد: تا هفته گذشته ۶۷ حکم در مورد متهمان آشوب های خیابان پاسداران مبنی بر حبس و مجازات تکمیلی صادر شده است و هم چنین در مورد متهمان آشوب های دی ماه ۱۲۶ کیفرخواست صادر گردیده که قریب به پنجاه درصد آن منجر به صدور حکم شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هفته گذشته در جهت مقابله با ترویج فساد در اینترنت ۲۱ نفر که در این زمینه فعالیت می کردند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که در حال حاضر ۵ نفر در بازداشت به سر می برند.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | دستگاه | ایرانیان | قوه قضاییه | مراجع قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz